Politică de confidențialitate

Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare a site-ului

 

www.scalaresidence.ro este site-ul oficial al S.C. STP BUSINESS CONSTRUCT S.R.L, persoană juridică cu sediul social în Iași, Fundac Plopii Fara Sot  25, CUI: RO21034820, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J22/397/2007.

Prin accesarea și navigarea pe site-ul www.scalaresidence.ro, se acceptă în totalitate termenii şi condiţiile expuse mai jos. Utilizatorii site-lui vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile utilizării site-ului pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

 

Modificări în site

Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, noile prevederi fiind aplicabile de la momentul afişării formei revizuite pe site. Excepție fac comenzile care sunt în curs de executare, ce se vor finaliza în condiţiile aplicabile la momentul acceptării comenzii.

 

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Conţinutul incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conţinut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect.

Utilizatorului nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi / sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Societate, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Societăţii asupra Conţinutului decât cu acordul scris expres al Societăţii.

Utilizatorul poate copia, transfera şi / sau utiliza elemente ce intră în cuprinsul Conţinutului numai în scopuri personale, numai în cazul în care acest demers nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 

Procedura de comandă

Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Adăugarea unui Produs în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii şi acceptării subsecvente a Comenzii de către Societate, nu atrage după sine înregistrarea valabilă a unei comenzi, implicit nici obligaţia corelativă a Societăţii de a presta un Serviciu pentru Client.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, astfel cum sunt indicate în formularul de comanda furnizat, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

Prin lansarea Comenzii, Clientul consimte că Societatea poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Societate pe coordonatele furnizate de Client, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

După acceptarea unei Comenzi a Clientului, Societatea păstrează dreptul de a anula Comanda respectivă, cu informarea Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă şi fară ca vreo parte să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese, în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției;

– invalidarea ulterioară a Tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Societate

– datele furnizate de către Client, pe Site, sunt incomplete şi / sau incorecte.

 

Facturarea și plata serviciilor

Prețurile Produselor sunt cele afişate pe Site la momentul lansării unei Comenzi. Preţurile afişate în cadrul Site-ului includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

Preţul este achitat de Client cu ocazia plasării fiecărei Comenzi, prin intermediul Site-ului, utilizând mijloacele de plată on-line indicate de Site.

Preţul şi modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă, fiind afişate în ultima etapă a lansării Comenzilor. Societatea va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile prestate, Clientul fiind obligat să furnizeze toate informaţiile necesare pentru generarea documentului fiscal.

Societatea va transmite Clientului factura aferentă Comenzii acceptate exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Clientului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Client.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii precum şi pentru corecta executare a Serviciilor (în mod special cu privire la coordonatele de livrare a Produselor), Clientului ii revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul personal.

Legea aplicabilă

Prezentul Document precum şi toate raporturile care vor exista între Societate şi Client cu privire la Produsele furnizate ori Serviciile executate prin intermediul Site-lui sunt supuse legii române.

Eventualele litigii apărute între Societate şi Clienti se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanţele judecătorești române competente.

 

 

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către S.C. STP BUSINESS CONSTRUCT S.R.L, în temeiul Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Conform Legii nr. 677/2001:

– datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

– prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este reprezentat de identificarea utilizatorilor site-ului www.scalaresidence.ro și validarea identității acestora în vederea facturării produselor achiziționate; informarea utilizatorilor cu privire la contul acestora înregistrat pe www.scalaresidence.ro; evaluarea produselor oferite prin intermediul cercetării de piață, a statisticilor și comportamentului utilizatorului.

Prin citirea prezentelor Termeni și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

 

Întrebările suplimentare, exercitarea drepturilor enunțate anterior și corectarea datelor furnizate pot fi trimise online, la adresa de e-mail contact@scalaresidence.ro

 

 

 

 

 

Call Now ButtonContactează-ne